آدرس
خیابان امام خمینی – نرسیده به میدان حسن آباد – پاساژ رشید۱ -طبقه زیرهمکف – پلاک ۱
شماره های تماس
 2166347984(+98)
2166347946(+98)

info@abzarsoroush.com

شماره فکس
2166349501 (+98)

Back to Top